NewsREGION

Artyści dostaną świadczenie postojowe. ZUS informuje o szczegółach1 min na czytanie

News - Artyści dostaną świadczenie postojowe. ZUS informuje o szczegółach - myregion

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom pracującym na umowach cywilnoprawnych. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów. Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia ubiegłego roku., m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki oraz usług w zakresie architektury.

– Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Oprócz tego, przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. W grudniu ubiegłego roku i w styczniu, czy lutym 2021 r. to kwota – 15 tys. 506,79 zł.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2 tys. 80 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1 tys. 299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). – Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii – dodaje Nowicka.

Opr. JP

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News