NewsWOLSZTYN

Mieszkaniec złożył skargę na dyrektora ośrodka sportu. Chodziło o brak statutu1 min na czytanie

0

Skarga mieszkańca wpłynęła do wolsztyńskiego ratusza w czerwcu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie miał naruszyć zapisy konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Chodziło o nieumieszczenie statu MOSiR-u w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami powinny się tam znaleźć informacje o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych.

Statutu nie umieszczono w BIP-ie MOSiR-u, bo opublikowano go jako uchwałę podjętą przez radę gminy. Każdy, kto był zainteresowany, mógł się tam z nim zapoznać. – Prawo dostępu do informacji nie zostało ograniczone – piszą w uzasadnieniu uznania skargi za bezzasadną radni. W czerwcu statut pojawił się też na BIP-ie ośrodka.

Na ostatniej sesji radni uznali skargę za bezzasadną. Nikt nie zabrał głosu w sprawie. Wszyscy obecni na sesji radni głosowali za przyjęciem takiej uchwały.


JP

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News