NewsWOLSZTYN

Były dyrektor Parowozowni winny bezprawnego zwolnienia związkowców. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji1 min na czytanie

0
DCIM100MEDIADJI_0476.JPG

Andrzej Jabłoński, były dyrektor Parowozowni jest od listopada 2017 r. dyrektorem PKP CARGO S. A. Zachodniego Zakładu w Poznaniu. Sprawa, która w ubiegły piątek (4.09.) zakończyła się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu dotyczyła zwolnienia z pracy – bez zgody organizacji związkowych, przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Południowej Wielkopolski przy PKP CARGO S. A. z siedzibą w Poznaniu – Andrzeja Zawodnego oraz przewodniczącej Związku Zawodowego Kolejarzy Zachodniego Obszaru RP Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP CARGO S. A z siedzibą w Poznaniu – Beaty Wiatrowskiej. 

Związkowcy zostali zwolnieni kolejno 7 i 10 grudnia 2018 r. W obu przypadkach powodem miało być nieprzystąpienie przez nich do świadczenia pracy po wyczerpaniu liczby godzin urlopowania stałego przysługującego stałym członkom organizacji związkowych. Zdaniem Jabłońskiego Zawodny uchylał się też od pracy na stanowisku dyspozytora, a Wiatrowska swoimi częstymi i niespodziewanymi nieobecnościami w pracy i uchylaniem się od jej świadczenia powodowała dezorganizację pracy. O zamiarze zwolnienia obojga Jabłoński poinformował wprawdzie związki zawodowe, ale te nie wyraziły na to zgody. Mimo to, umowy o pracę zostały wypowiedziane. Sprawa trafiła do sadu, a Andrzej Jabłoński został obwiniony o wykroczenie przeciwko prawom pracownika w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umowy pracę. 

W styczniu Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce wydał wyrok, w którym uznał Andrzeja Jabłońskiego winnym popełnienia wykroczenia i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 4 tys. zł. Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpatrzył wniesioną przez Jabłońskiego apelację i w całości potrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News