NewsWOLSZTYN

Niebawem mija termin składania wniosków o stypendia marszałka. Kto może się ubiegać o takie wsparcie?1 min na czytanie

0

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które: uczą się lub studiują w trybie dziennym; są zameldowane na terenie województwa wielkopolskiego; w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia; uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 4,21 (uczniowie), 4,01 (słuchacze i studenci); znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto (w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko dochód nie może przekroczyć 740 zł netto miesięcznie).

Uczniowie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w wydziale oświaty Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w terminie do 25 września 2019 r. Przed złożeniem wniosku jest możliwość jego sprawdzenie przez pracownika starostwa, ale trzeba o tym poinformować. 

Studenci i słuchacze zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w terminie do 20 października 2019 r.

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie powiatu wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim muszą składać wnioski w swoich starostwach właściwych dla miejsca zameldowania.

Szczegółowych informacji udziela wydział oświaty wolsztyńskiego starostwa, nr tel. 68 384 56 28 i 68 347 00 34

Druki do pobrania oraz szczegółowy regulamin znajduje się TUTAJ. 

RED

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News