GRODZISKNews

Rodzice protestują przeciwko zwiększaniu liczby uczniów w klasach. Powołują się na pandemię i pogorszenie warunków nauki2 min na czytanie

0

Rodzice uczniów czterech klas trzecich, którzy od 1 września rozpoczną naukę w klasach czwartych złożyli w urzędzie gminy Rakoniewice petycję, w której protestują przeciwko zmniejszeniu do trzech liczby oddziałów w roczniku, a tym samym zwiększeniu liczby uczniów w klasach. – Stanowczo protestujemy, aby w dobie pandemii, w momencie kiedy liczba zachorowań w Polsce stale rośnie nasze dzieci zostały stłoczone w ciasnych salach lekcyjnych bez możliwości zachowania dystansu społecznego […]. Nie zgadzamy się, aby kosztem zdrowia Naszych dzieci Gmina Rakoniewice wprowadzała oszczędności – piszą rodzice. 

Po zmniejszeniu liczby oddziałów w każdej klasie liczba uczniów zwiększy się z ok. 20 do 25 – 26 co – zdaniem rodziców, znacznie pogorszy także jakość kształcenia. – A uczniowie mający problemy w nauce będą w dużej mierze zdani na siebie. Nauczyciele nie będą dysponowali odpowiednią ilością czasu dla każdego ucznia. W tak licznych klasach nie będzie miejsca na na indywidualne podejście, na poświęcanie szczególnej uwagi uczniom z opiniami, orzeczeniami a także uczniom zdolnym – wyjaśniają protestujący i podkreślają, że dzieci w poszczególnych klasach są już ze sobą zżyte, a te, które zostaną dokoptowane do ich klas, zostaną wyrwane ze znanego im środowiska, co negatywnie wpłynie na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

– Nie widzimy ku temu żadnych racjonalnych przesłanek. Ponieważ w naszej szkole znajdowała się przed reformą zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum łączenie klas, likwidacja jednego z oddziałów nie jest podyktowana brakiem miejsca w szkole. Biorąc pod uwagę warunki w jakich pracują urzędnicy w Gminie Rakoniewice, rozbudowę przedszkola, inwestycje oraz fakt, iż gmina utrzymuje zbędne, niemal puste szkoły jak szkoła w Łąkim czy w Ruchocicach, gdzie do klasy czwartej uczęszcza zaledwie kilkoro uczniów, nie wierzymy, że likwidacja oddziału wynika z potrzeby oszczędności. Jeżeli decyzja o likwidacji oddziału wynika z potrzeby oszczędności, uważamy, że należy ich szukać gdzieś indziej np. w szkole w Łąkim – twierdzą rodzice.

Jak poinformował zastępca burmistrza Rakoniewic – Arkadiusz Pawłowski, petycja wpłynęła do urzędu gminy w piątek (7.08.) i została przekazana do rozpatrzenia przez wydział oświaty. Chwilowo nie ma się nią jednak kto zająć, bo kierownik jest na zwolnieniu lekarskim. Sprawa zostanie przedyskutowana po jego powrocie. Kiedy? Nie wiadomo. Tymczasem do końca wakacji pozostały już tylko trzy tygodnie.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK