NewsREGION

Uwaga Rolnicy! Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór folii rolniczych1 min na czytanie

0

Zarząd Związku Międzygminnego „Obra”, realizujący projekt: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór folii rolniczych, w wyniku którego: Najniższa kwota brutto za odbiór tony odpadów wynosi 723,60 zł/t.

Kwota maksymalnego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 500 zł/t. Różnica do dopłaty za tonę dostarczonego odpadu wynosi 223,60 zł/t.

Każdy posiadacz tego rodzaju odpadów, który złożył wniosek oraz został zweryfikowany w zakresie możliwości otrzymania pomocy de mininis zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji wysokości dopłaty na druku zamieszczonym na stronie www.zmobra.pl zakładka aktualności lub na stronie internetowej gminy właściwej dla miejsca zamieszkania posiadającego odpad.

Wypełniony formularz należy przesłać lub dostarczyć go Związku (ZM „Obra” Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn) do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Powyższe jest niezbędne do dalszego procedowania postępowania przetargowego jednak nie jest jednoznaczne z wyborem Wykonawcy i podpisaniem umowy.

W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek zapytań informacji udziela Pan Marcin Michalski, pod nr.tel. 68 347 31 62.

Nie dostarczenie oświadczenia o akceptacji wysokości dopłaty we wskazanym terminie uznaje się za rezygnację z udziału w programie odbioru folii rolniczych! Więcej: TUTAJ.

RED

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News