NewsNOWY TOMYŚL

Hale sportowe nie przejdą pod zarząd OSiR-u. „Obecne rozwiązanie w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców”2 min na czytanie

0

– Po upływie 5 lat od powstania, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu nie dysponuje żadną halą sportową – zwraca uwagę radny, Błażej Lipiecki. Zaznacza, że w sąsiednich gminach to ośrodki zarządzają halami, co pozwala na wykorzystanie potencjału tych obiektów. – W godzinach funkcjonowania szkół, to dzieci i młodzież korzysta z hal sportowych. Z kolei w godzinach popołudniowych pierwszeństwo mają kluby sportowe działające na terenie gminy. Przekazanie obiektów pod zarząd OSIR-u dałoby możliwość wykorzystywania ich przez mieszkańców również w czasie weekendów. Można by również organizować obozy sportowe – wyjaśnia Błażej Lipiecki. 

Do pomysłu odnosi się zastępczyni burmistrza, Adrianna Zielińska, która jest zdania, że obecnie przyjęte rozwiązanie „w pełni zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej”. – Nie jest wadą, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ma w swoim zarządzie hal sportowych. Organizacja ośrodków sportowych w każdej gminie jest inna, uzależniona od zasobów lokalowych, obiektów sportowych i ich lokalizacji – tłumaczy burmistrz. Argumentuje również, że dwie hale sportowe znajdujące się na terenie gminy Nowy Tomyśl są integralnymi częściami dwóch szkół („dwójki” i „trójki”). – W związku z tym stanowią jeden obiekt szkolny i dlatego posiadają wspólne ogrzewanie, instalację elektryczną, gazową i wodno – kanalizacyjną. Obiekty te są w zarządzie dyrektorów szkół. Odbywają się w nich lekcje wychowania – fizycznego, a w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy dyrektorzy wynajmują je różnym podmiotom na zajęcia i imprezy sportowe – wyjaśnia Adrianna Zielińska. 

– Ponadto należy dodać, że OSiR zarządza placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi znajdującymi się na terenach administrowanych przez Ośrodek. Pozostała infrastruktura (place zabaw, punkty turystyczne, siłownie zewnętrzne) zarządzane są przez Urząd Miejski. Taki podział nie generuje dodatkowych kosztów czy konieczności zwiększania etatów – informuje zastępczyni Włodzimierza Hibnera. 

Kilkukrotnie próbowaliśmy skontaktować się dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji Arturem Łozińskim, aby zapytać go o zdanie w tej kwestii. Był nieuchwytny. 

ŁR

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News