NewsREGION

To ostatnie dni na złożenie wniosku o wsparcie inwestycji związanych z nawadnianiem gospodarstw1 min na czytanie

0

W poniedziałek mija termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z nawadnianiem gospodarstw. O pomoc mogą starać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej, niż 300 ha. 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania, jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji. W przypadku młodego rolnika może to być 60 proc. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m. in. budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. 

JP

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News