NewsWOLSZTYN

Komisja edukacji staje po stronie nauczycieli. Z regulaminu płac znikają zapisy o obniżaniu dodatków2 min na czytanie

0

Komisja edukacji rady powiatu zdecydowała dziś (2.07.) o usunięciu z projektu uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli punktu obniżającego do 5 procent stawki bazowej (wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magistra z przygotowaniem zawodowym) wysokość dodatków za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach.

Z projektu nowego regulaminu wynagradzania zniknął także zapis dotyczący rozszerzenia skali dodatku motywacyjnego od 1 do 20 procent stawki bazowej. Dotychczas wyróżniający się nauczyciele mogli przez okres od 6 do 12 miesięcy otrzymywać dodatek w wysokości od 6 do 20 procent i tak też pozostanie.

W projekcie, który 16 lipca będzie procedowany przez radę powiatu wolsztyńskiego pozostały dwie zmiany, które wprost wynikają z przepisów prawa. Radni głosować będą nad wykreśleniem z regulaminu wynagradzania nauczycieli paragrafu o prawie do jednego, wyższego dodatku w przypadku, gdy nauczyciel pracuje jednocześnie w warunkach trudnych i uciążliwych.

– To korzysta zmiana dla nauczycieli, bo oznacza, że każdy z dodatków . w wysokości od 5 do 10 procent stawki będzie wypłacany niezależnie – mówi przewodniczący rady powiatu i członek komisji edukacji, Janusz Mrozkowiak. Radni głosować będą także nad uchyleniem zapisu mówiącego o prawie do wynagrodzenia za stałe nadgodziny nierealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że taki zapis w regulaminie płac jest przekroczeniem kompetencji przez organ prowadzący.

Za zmodyfikowaniem treści projektu uchwały jednogłośnie zagłosowało czworo uczestniczących w posiedzeniu komisji radnych: Dorota Gorzelniak, Jacek Skrobisz, Mariusz Urban i Janusz Mrozkowiak. Teresa Sobkowiak, Ryszard Kurp i Maciej Wita byli nieobecni.

Obecny podczas posiedzenia komisji przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sławomir Wieczorek stwierdził, że związek miał zbyt mało czasu, by zaopiniować otrzymaną dwa dni temu uchwałę. Teraz do Związku przesłany zostanie projekt uchwały w nowej wersji, a ZNP będzie miało czas na zapoznanie się z nim i wydanie opinii do środy (8.07.). Sesja za dwa tygodnie.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News