NewsWOLSZTYN

Jest wstępna koncepcja przebiegu obwodnicy Żodynia. Nowa droga może pochłonąć nawet 30 mln zł2 min na czytanie

0

Droga okalająca wioskę w gminie Siedlec znalazła się w rządowym programie „100 obwodnic” niespodziewanie. Czytelnicy dopytywali, którędy ma zostać poprowadzona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma na razie wstępne założenia. 

– Obwodnica Żodynia będzie omijać miejscowość od strony północno-zachodniej. Dokładne zaprojektowanie przebiegu, uwzględniające istniejące zagospodarowanie terenu, w tym nowobudowane obiekty kubaturowe oraz sieci uzbrojenia terenu, należeć będzie do zadań wykonawcy projektu koncepcyjnego – mówi Alina Cieślak z GDDKiA.

Wjazd na projektowaną obwodnicę będzie możliwy z istniejącej drogi krajowej 32 zarówno od strony miejscowości Żodyń, jak i od Wolsztyna i Zielonej Góry. – Dodatkowo poprzez projektowane skrzyżowania obwodnica powiązana będzie z istniejącym układem drogowym w tym m.in. drogą gminną w kierunku Nowego Żodynia – mówi Cieślak.

Budowa będzie realizowana w oparciu o specustawę drogową. Oznacza to, że za zajęcie nieruchomości pod pas drogowy dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie stosowne odszkodowanie. – Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową, w związku z tym szerokość pasa drogowego nie powinna przekraczać 50 metrów – mówi Cieślak.

Jak już informowaliśmy w przetargu na wykonanie projektu koncepcyjnego wystartowało dziewięć firm. Najtańszą ofertę złożyła firma z Poznania (133 tys. zł).Obecnie wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem merytorycznym, następnie ma zostać wyłoniony wykonawca projektu. Jak podkreśla Cieślak, projekt będzie na tyle szczegółowy, żeby można było wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie zostanie ogłoszony przetarg w formacie zaprojektuj i wybuduj. Nowa droga ma mieć blisko 2,5 kilometra. Gdy w lutym ogłaszano program, wstępnie oszacowano koszt inwestycji na 30 mln zł.
JP

fot.Google

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News