Artykuł informacyjnyNews

Udowadniamy, że najważniejsza jest współpraca6 min na czytanie

0
Wspólne starania, wspólne sukcesy, wspólny rozwój. I wspólne świętowanie, choć w cieniu wydarzeń na Wschodzie. Gmina Przemęt podsumowała w piątek (25.03.) 2021 rok – jeden z trudniejszych ze względu na pandemię, co nie oznacza, że uboższy w inwestycje. Wręcz rekordowy, bo zaprocentowało to, o czym od początku kadencji mówi wójt Janusz Frąckowiak – współpraca.

Mnogość inwestycji, dziesiątki wydarzeń, partnerstwo z innymi gminami, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim wspólny kierunek. To priorytety przemęckiego samorządu, jedynego takiego – innego. Bo Przemęt zawsze wyróżniał się w regionie, a dziś wyróżnia się też w powiecie. Nie tylko dzięki rekordowej liczbie inwestycji, realizowanych w każdym zakątku gminy. Ale głównie dzięki temu, że to inwestycje z myślą o mieszkańcach i turystach. Czyli zrównoważony rozwój, który nie jest w gminie pustym sloganem. Bo żłobek czy dom seniora winny powstać już dawno, jak i wiele chodników czy ścieżek. Dziś są budowane i planowane kolejne, na co gmina z sukcesem uzyskuje dofinansowania. Zresztą sam film, który wyświetlono podczas piątkowego wydarzenia obrazował, jak dużo zrobiono. I udowadniał, że obrano dobry kierunek. Kierunek rozwoju, którego fundamentem jest współpraca – zarówno ta bardzo lokalna, czyli kół gospodyń, sołtysów czy urzędników, ale i regionalna i ogólnopolska, bo na spotkaniu nie zabrakło ważnych postaci, co dowodzi jedynie, że Przemęt to gmina uznana i doceniana.

Spotkanie podsumowujące 2021 rok zorganizowano w Buczu. Wójt Janusz Frąckowiak już na wstępie podkreślił, że przyszło nam żyć w trudnym czasie pandemii i agresji na Wschodzie. Zaznaczył, że gmina również włączyła się w pomoc obywatelom Ukrainy i przypomniał, że jest możliwość wsparcia finansowego, z której wielu gości skorzystało. – Spotykamy się, aby podsumować to, co za nami, i aby wymienić się doświadczeniami, poglądami, a także poświęcić chwilę na zadumę i okazanie naszego wsparcia i jedność z brutalnie napadaną przez Rosjan Ukrainę – podkreślił Janusz Frąckowiak. Zaznaczył jednak, że wszystkie tragiczne wydarzenia powodują, że nie można zatrzymać się w miejscu i czekać na to, co przyniosą kolejne dni. – Dlatego spotykamy się, bo chcemy zaprezentować Państwu to, co wspólnymi siłami: pracowników, przedsiębiorców, radnych, sołtysów i wielu innych osób udało się zrealizować – powiedział wójt, wskazując na słowo, będące kluczem do wspólnego sukcesu. – Razem. Bo to jest istota rzeczy. Gmina Przemęt jest niewątpliwie gminą szans i możliwości. Korzystamy z nich każdego dnia. Ale tylko dlatego, że działamy razem – zaakcentował Janusz Frąckowiak podkreślając również, że pierwsze takie spotkanie, bo piątkowe wydarzenie było pierwszą edycją, otwiera nowy rozdział w historii gminy. Rozdział, w którym samorząd docenia tych, którzy angażują się w jego rozwój, wykorzystują możliwości, ale i pomagają w promocji czy działaniach na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, bez których wiele inwestycji nie byłoby możliwych.

W Buczu nie zabrakło wielu znamienitych gości. W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW Izabela Mroczek, przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Prezes Zarządu Jakub Michałowski oraz Wiceprezes Krzysztof Kucz. Nie mogło też zabraknąć władz Gminy Przemęt z Wójtem Januszem Frąckowiakiem na czele, Przewodniczącą Rady Gminy Przemęt Elżbietą Witą wraz z Radnymi Gminy Przemęt. Obecni byli również sołtysi, działacze, przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Uroczystość była okazją do wręczenia po raz pierwszy w historii gminy prestiżowych nagród: Kryształowych Konwalii, które trafiły do rąk tych, którzy zasłużyli się swoją działalnością i osiągnięciami. W tym roku statuetki otrzymali: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – przyjaciel gminy Przemęt, Antoni Fornalski – historyk, regionalista i prelegent historii Gminy Przemęt, Dr. hab. P. Michał Węgrzyn – pracownik i badacz naukowy, zaangażowany w projekt „Wyspa Konwaliowa”, Katarzyna Sobierajska – sportowa duma Gminy Przemęt, a także Zygmunt Fura – działacz proekologiczny i Wiceprezes Zarządu Okręgu PKE Małopolska, któremu bliska jest „Wyspa Konwaliowa”.

Podsumowanie było również okazją do złożenia życzeń sołtysom z okazji Dnia Sołtysa. Sołectwa otrzymały nagrody i wyróżnienia w konkursie dekoracji świątecznych. A sołtysów publicznie doceniono za ich działalność, w wielu przypadkach wykraczającą poza ramy pełnionych przez nich funkcji. Całe wydarzenie miało wyjątkową oprawę – stonowaną, minimalistyczną, a zarazem urzekającą. Uroczystość uświetniły muzyczne akcenty, które w dźwiękach harfy rozbrzmiewały wśród zebranych. Nie zabrakło także występu mażoretek – kolejnej dumy gminy Przemęt. – To był wyjątkowy wieczór, bo i wyjątkowy był miniony rok – mówi kilka dni później wójt Janusz Frąckowiak. Ma nadzieję, że w przyszłym roku również odbędzie się podobne spotkanie a statuetki „Kryształowej Konwalii” powędrują do kolejnych osób, których działania pomagają wzrastać Gminie Przemęt. – Dziękujemy bardzo Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju – sponsorowi wydarzenia, dzięki któremu możliwe jego zorganizowanie – dodaje wójt, który podkreśla, że Gmina Przemęt to najlepsze miejsce do życia, za sprawą jej aktywnych mieszkańców.

Podziel się informacją ...

Zobacz inne