NewsNOWY TOMYŚL

Spółdzielnia informuje, jak i gdzie interweniuje w sprawie podwyżek cen ciepła2 min na czytanie

0

Na klatkach schodowych budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu W Nowym Tomyślu, Buku, Opalenicy i Pniewach pojawiły się ogłoszenia związane z drastycznymi podwyżkami cen ciepła i podgrzania wody. Zarząd Spółdzielni informują tą drogą mieszkańców, że nie siedzi bezczynnie.

Zarząd interweniował już w tej sprawie w ratuszu, czego wynikiem było wystąpienie rady do tutejszych parlamentarzystów o pilne podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zrównania praw lokatorów bloków spółdzielczych z prawami właścicieli domów. Z takimi samymi wnioskami zwrócił się także do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Nowym Tomyślu, prosząc o interwencję u prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ostatnich podwyżek cen gazu dla podmiotów dostarczających ciepło do budynków spółdzielni w Nowym Tomyślu, Opalenicy, Buku i Pniewach.

Zarząd wystąpił także do posłów dwóch głównych ugrupowań parlamentarnych z propozycją nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, której celem jest ujęcie spółdzielni w grupie podmiotów chronionych przed taryfą wyłącznie dla biznesu.

Wspólnie z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Tomyslu, jak i PGKiM KOMOPAL w Opalenicy staramy się ze wszystkich sił zapobiec koszmarnym podwyżkom cen za ciepło i za podgrzanie wody w zasobach mieszkalnych naszej spółdzielni jak i wspólnot, które PEC w Nowym Tomyślu a KOMOPAL w Opalenicy zasila – podkreśla zarząd spółdzielni. – Jest to bardzo trudne, gdyż obydwa przedsiębiorstwa nie mają aktualnie żadnej możliwości negocjowania cen z dostawcami gazu, a zatwierdzanie taryfy odbywa się bez możliwości zmian stawek za gaz, co wprost określa poziom cen za ciepło i podgrzanie wody – wyjaśnia.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News