Materiał informacyjny

Związek Międzygminny “Obra”uruchomił nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów w Powodowie3 min na czytanie

0

Związek Międzygminny “Obra” uprzejmie informuje, że z dniem 23 listopada br. uruchomił nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), który zlokalizowany jest w m. Powodowo, w bezpośrednim sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska odpadów. Nowy PSZOK czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1800, zaś w soboty w godz. 800-1400 . Do PSZOK-u w Powodowie właściciele nieruchomości zamieszkałych (tylko osoby fizyczne) mogą przywieźć wysegregowane, następujące rodzaje odpadów: papier, plastik, szkło bezbarwne i kolorowe, gabaryty, bioodpady, zużyty kompletny sprzęt rtv i agd, metale, baterie, przeterminowane leki, „czysty” gruz, odpady poremontowe, opony, pozostałości z farb i lakierów typowe dla prac domowych, strzykawki i igły jako odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.
Przypominamy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych czyli niesegregowanych!

Ilość wytworzonych odpadów w kontekście kosztów ich odbioru i zagospodarowania decyduje o wysokości opłaty na jednego mieszkańca. Celem ograniczenia tej ilości zachęcamy właścicieli posesji jednorodzinnych do nieodpłatnego zaopatrzenia się w Związku w przydomowy kompostownik. Kompostowanie bioodpadów w miejscu ich wytworzenia to działanie zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, ewidentnie sprzyjające utrzymaniu dotychczasowej stawki opłaty.

Do PSZOK-u w Powodowie prosimy dostarczać wszelkie gabaryty, które będziemy starali się zagospodarować poprzez:
– segregację i nadanie tzw. „drugiego życia” odpadów;
– wyodrębnienie frakcji metalowej i drewnianej.
Przypominamy – PSZOK-i nie obsługują podmiotów gospodarczych i innych nieruchomości niezamieszkałych.

Udział w kosztach funkcjonowania systemu i przestrzegania zasad jego funkcjonowania dotyczy wszystkich – zarówno mieszkańców na stałe przebywających na nieruchomościach, jak i tych gości którzy czasowo u nas pracują lub przebywają w innym celu. Pamiętajmy, że koszty usunięcia odpadów za niezgłoszonych mieszkańców i za tych niesubordynowanych, ponosimy my wszyscy płacący. Wszelkie nieprawidłowości bądź uwagi do funkcjonującego systemu można zgłaszać poprzez: aplikację „Kiedy wywóz”, pocztą elektroniczną na adres: zmobra@wolsztyn.pl lub na nr tel. 68 347 42 70.”

Podziel się informacją ...

Zobacz inne