NewsNOWY TOMYŚL

Skarga na wójta. Złożył ją mieszkaniec, któremu zalewa posesję. Co na to włodarz?1 min na czytanie

0

W sierpniu mieszkaniec Jabłonki Starej (gm. Miedzichowo) złożył wniosek do wójta Stanisława Piechoty w sprawie poprawienia stanu drogi sąsiadującej z jego nieruchomością. Chodzi o to, żeby zapobiec zalewaniu budynku gospodarczego po obfitych deszczach.

Już dwa dni później wójt odpisał, że podejmie kroki zgodnie ze swoimi kompetencjami, aby droga „nie powodowała już uciążliwości”. Wyjaśnił, że wspomniany szlak należy do Skarbu Państwa. Przeprowadził też rozmowę z osobami prowadzącymi prace naprawcze. Mieszkaniec nie był jednak zadowolony z tych działań, bo półtora miesiąca po złożeniu pierwszego pisma złożył w urzędzie następne, w którym skarżył się na brak dowodów na załatwienie wniosku.

Po tych wyjaśnieniach radni uznali, że nie można wójtowi zarzucić braku reakcji na wniosek i uznali skargę za bezzasadną. Wójt zadeklarował, że wystąpi do powiatu nowotomyskiego o właściwe odwodnienie drogi w miejscowości Jabłonka Stara, co powinno poprawić sytuację mieszkańca. Ponadto mają zostać zorganizowane spotkania w terenie, żeby ustalić sposób doraźnego rozwiązania problemu.

JP

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News