NewsWOLSZTYN

Naukowiec pochodzący z Wolsztyna odebrał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej2 min na czytanie

0

Prof. dr. hab. inż. Adam Hamrol z Politechniki Poznańskiej otrzymał w piątek (22.10.) tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest wybitnym specjalistą w zakresie nadzorowania procesów wytwarzania, inżynierii produkcji, a zwłaszcza inżynierii jakości oraz zastosowania w tych obszarach technologii rzeczywistości wirtualnej i szybkiego prototypowania. Książki i podręczniki jego autorstwa są podstawą kształcenia studentów i doktorantów na wszystkich uczelniach technicznych w Polsce.

Senat Politechniki Krakowskiej już w 2019 roku zdecydował, by nadać tytuł doktora honoris causa prof. Adamowi Hamrolowi. Zgodnie z akademicką tradycją, godność tę otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla nauki i kultury. Uroczystość odbyła się na posiedzeniu Senatu PK w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol urodził się 4 grudnia 1952 r. w Wolsztynie. W latach 1971-1976 studiował mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Poznańskiej. Dyplom uzyskał na specjalności mechanika stosowana. Swoją karierę naukową i zawodową związał z Politechniką Poznańską, gdzie w 1982 r. obronił doktorat. Habilitację uzyskał w 1991 r. W 1999 r. został mu nadany przez prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1988-1989, jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, prowadził badania na Uniwersytecie w Hanowerze. Odbył też inne zagraniczne staże naukowe oraz dydaktyczne m.in. w Irlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Prof. Adam Hamrol pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a w latach 1999-2005 dziekana tego wydziału. Przez dwie kadencje, od 2005 do 2012 był rektorem Politechniki Poznańskiej. Sprawował też funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2012-2020 kierował Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i inżynierii jakości. Należy do Komitetu Inżynierii Produkcji oraz Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2015 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Management and Production Engineering Review”. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism, m.in. „Mechanik”, „Total Quality Management&Business Excellence”.

Prof. Hamrol jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości, nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, nagrody Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 80. XX w. rozpoczęła się – trwająca do dziś – współpraca prof. Adama Hamrola z Politechniką Krakowską i pracownikami Wydziału Mechanicznego. Podczas uroczystości w Collegium Maius, prof. Adam Hamrol wygłosił wykład pt. „W pogoni za jakością. Zyski i straty”.

JP

Foto: Politechnika Krakowska/Jan Zych

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News