GRODZISKNews

Konkurs na logo Grodziskiej Rady Młodzieżowej. Termin zgłoszeń mija w listopadzie1 min na czytanie

0

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłosił konkurs na logo Grodziskiej Rady Młodzieżowej. Na przyszłej sesji Rady Miejskiej ma być postawiony wniosek o powołanie Rady Młodzieżowej, która niebawem ma szanse powstać w Grodzisku. Według ustawy o samorządzie gminy będzie stanowić organ konsultacyjno – doradczy i opiniować decyzję rady gminy dotyczące spraw młodzieży. Samorządowcy w Grodzisku chcą dać głos młodym ludziom, by stali się świadomymi, aktywnymi obywatelami.

Swe działania młodzież może zacząć od zaprojektowania logo. Ważne by Młodzieżowa Rada miała swoje odrębne logo i stąd ten konkurs, który jest adresowany do młodzieży w wieku od 13 do 21 roku życia.. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace konkursowe. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i muszą mieć formę dwuwymiarową (wykonane na papierze w formacie A4 lub A3). Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone przez jury nagrodami rzeczowymi.

Prace można zgłaszać osobiście, listownie lub droga mailową do 2 listopada do godz. 15:00, liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego. W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1 lub na adres: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62- 065 Grodzisk Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na logo”

Najprościej można wysłać prace drogą elektroniczną czyli skan lub zdjęcie pracy konkursowej w formie pliku jpg, gif, pdf na adres e-mail: promocja@grodzisk.wlkp.pl: Uczestnicy konkursu muszą pamiętać, by do swoich prac dołączyć skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej dla osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej.

AS

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK