GRODZISKNews

Trzeba sortować więcej odpadów. W innym razie kary zapłacą mieszkańcy i samorządy2 min na czytanie

0

Choć Dorota Lew – Pilarska, szefowa Związku Międzygminnego „Selekt” chwali mieszkańców za segregację śmieci, wymogi dotyczące ilości odpadów, które powinny trafiać do odzysku rosną. A ich niespełnianie oznacza finansowe sankcje dla samorządów. Takie sytuacje już się zdarzają. 

Warto wyjaśnić, że do 2020 roku procent odpadów, które powinny być przygotowane do recyklingu obliczano tylko w odniesieniu do papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Od 2021 procent jest obliczany w odniesieniu do wszystkich zebranych odpadów, w tym bioodpadów. W tym roku 20 proc. z nich powinno być przygotowane do recyklingu. W ubiegłym roku było to 50 proc., ale jak wspomniano, pod uwagę brano tylko cztery rodzaje odpadów. Mimo tego były samorządy, które nie osiągnęły pułapu.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, jednym z nich była gmina Grudusk (woj. mazowieckie) licząca 3,7 tys. mieszkańców, na którą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył 2 tys. zł kary. To nie dużo w porównaniu do Warszawy, która w 2020 roku nie spełniła wymogu. I teraz grozi jej 5 mln zł sankcji, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. W ocenie prawnika cytowanego przez DGP, kary dla samorządów są jednak pewne. Najpierw jednak uruchamiana jest procedura administracyjna. WIOŚ sprawdza, czy dane w sprawozdaniu są dobrze wyliczone, prosi o wyjaśnienia i decyduje o wysokości sankcji. 

Dorota Lew – Pilarska, która będzie gościem nowego odcinka programu #porozmawiajMY (w poniedziałek o 20.00 na myRegion.pl) przyznaje, że problem nadal stanowią spółdzielnie mieszkaniowe, gdzie nie wszystko jest segregowane tak, jak należy. Nie podaje jednak konkretnych przykładów, ale wystarczy spojrzeć w stronę Nowego Tomyśla. Choć miasto ani gmina nie należy do „Selektu”, to na klatkach wielu bloków rozwieszono ogłoszenia przypominające o konieczności segregacji. – W przypadku niewywiązywania się mieszkańców z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 126 zł od osoby za miesiąc – czytamy w ogłoszeniu. 

O podwyższonych opłatach informuje również szefowa „Selektu”. Jakie sankcje grożą mieszkańcom z brak segregacji? Ta kwestia będzie jedną z kilku poruszanych podczas poniedziałkowej rozmowy w programie #porozmawiajMY. 

ŁR

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w GRODZISK