FOTONewsNOWY TOMYŚL

Razem mogą więcej. Teraz doposażyli wiejskie szkoły w sprzęt do ratowania życia4 min na czytanie

0

Stowarzyszenie „Chraplewo – razem możemy więcej” przekazało defibrylatory AED sołectwu Śliwno i doposażyło szkoły w Wąsowie, Michorzewie i Trzciance w sprzęt edukujący z zakresu ratowania ludzkiego życia. Inicjatywa była możliwa dzięki środkom z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono blisko 20 tys. zł.

Stowarzyszenie „Chraplewo – razem możemy więcej”, dzięki zwycięskiej inicjatywie w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci elektroenergetyczne, zrealizowało projekt związany z pierwszą pomocą przedmedyczną. Instytucja przekazała defibrylatory AED sołectwu Śliwno, a także defibrylatory AED i fantomy do edukacji w szkołach. Działania te mają pomóc przełamywać bariery lęku, wstydu oraz paniki osób będących świadkami, czy uczestnikami niebezpiecznych zdarzeń. Szkolenia młodzieży mają już od najmłodszych latach zaszczepiać w nich chęć i umiejętność ratowania drugiego człowieka. W ramach działań na terenie gminy Kuślin utworzono tzw. „Bezpieczną szkołę”, której zadaniem jest nauka udzielania pierwszej pomocy z użyciem profesjonalnego sprzętu. Na ten cel przeznaczono blisko 20 tys. zł, za które zakupiono m.in. 3 wersje treningowe defibrylatorów AED i 3 fantomy do resuscytacji dla szkół w miejscowościach Wąsowo, Michorzewo i Trzcianka. 

To już trzecia tego rodzaju inicjatywa. W 2019 roku na terenie Kuślina odbyły się kursy związane z nauką I pomocy dla mieszkańców, podczas których przeszkolono blisko 200 osób oraz zorganizowano pokaz ratownictwa medycznego. W 2020 roku zakupiono dwa defibrylatory AED dla dwóch sołectw tej gminy. 

„Rok 2021 jest kontynuacją projektu „Nie boję się ratować życia – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. – Wcześniejsze projekty były również realizowane dzięki grantom z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dalsze przedsięwzięcia są wynikiem oczekiwań mieszkańców gminy Kuślin – tłumaczą organizatorzy. – Ważne jest, by coraz więcej osób wiedziało jak ratować ludzkie życie. Dlatego decydujemy się na kolejne działania edukacyjne w tym zakresie – dodają.

W związku z realizacją projektu, 9 września nastąpiło przekazanie defibratorów treningowych oraz fantomów, na ręce dyrektorów Szkoły ZSRCKU w Trzciance, Szkoły Podstawowej w Wąsowie oraz Szkoły Podstawowej w Michorzewie. Przekazano także defibrator AED z kapsułą na ręce Sołtysa i radego Gminnego Sołectwa Śliwna. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

RED

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w FOTO