NewsNOWY TOMYŚL

Ratusz odpowiada niepełnosprawnym. I chwali się, jak wiele zrobiono…5 min na czytanie

0

Z końcem maja informowaliśmy, że stowarzyszenia „KochaMY” i „Rodzinka” napisały do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pisma dotyczące kilku istotnych dla niepełnosprawnych osób spraw. Chodziło m.in. o wyznaczenie miejsc parkingowych przy budynkach użyteczności publicznej oraz na ulicy Piłsudskiego, gdzie znajduje się m.in. poczta i ośrodek pomocy społecznej. Była również mowa o tym, by bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne lub do zoo czy na lodowisko. Podnoszono także, że osób niepełnosprawnych nie powinno się pomijać w ulgach w opłacie śmieciowej. 

W połowie czerwca do pism stowarzyszeń, które nota bene słały je od półtora roku ustosunkował się w końcu nowotomyski ratusz. W liczącej pięć stron odpowiedzi Grażyna Pogonowska, zastępczyni burmistrza podkreśla, że podejmowanych jest szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, choć w samym piśmie ogranicza się do zaledwie kilku, dość prozaicznych. Nie do końca odpowiadając na pytania, które zadały stowarzyszenia. 

Pierwszy punkt to miejsca parkingowe. Wiceburmistrz, jak to zwykle bywa, przywołuje konkretne przepisy, konkretnie informuje ile miejsc dla osób niepełnosprawnych powinno być na danym parkingu, podaje liczby i procenty. Nie odnosi się jednak do kwestii wyznaczenia kolejnych miejsc dla osób niepełnosprawnych, a stwierdza jedynie, że takich miejsc na terenie Nowego Tomyśla jest 70. Co z tego wynika? Nie do końca wiadomo, bo stowarzyszenia wnioskowały o kolejne miejsca, a czy i kiedy one powstaną – tego w odpowiedzi nie ma. Jest za to informacja o „szeregu działań”, które na rzecz osób niepełnosprawnych podejmują m.in. instytucje kultury. 

Wiceburmistrz wymienia m.in., że ośrodek kultury zamontował platformę podnoszącą i podkreśla, że to z dotacji gminy ją kupiono. Wskazuje również, że przeprowadzono modernizację schodów i tarasu w celu montażu wspomnianego dźwigu. Wyjaśnia ponadto, iż w poprzednich latach kupiono schodołaz, ułatwiający przemieszczanie się wewnątrz budynku. – NOK zapewnia też wsparcie techniczne i sprzętowe wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje skupiające osoby z niepełnosprawnościami – pisze Grażyna Pogonowska. Nie precyzując o jakie wydarzenia chodzi, ale o tych stricte organizowanych przez NOK informuje dalej. 

– W Nowym Tomyślu istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z wydarzeń organizowanych przez Nowotomyski Ośrodek Kultury – wskazuje dalej wiceburmistrz. Podkreśla jednak, że NOK nie może finansować spektakli i koncertów organizowanych przez podmioty zewnętrzne, a tym samym to od ich organizatorów zależy, czy nieodpłatnie udostępnią miejsca osobom niepełnosprawnym – informuje Grażyna Pogonowska i zapewnia, że dyrektor ośrodka podejmie próbę negocjacji ulg podczas zawierania kolejnych umów na wynajem obiektu na wydarzenia kulturalne. Czy takie próby były podejmowane wcześniej? Z pisma można wnioskować, że niekoniecznie. 

Dalej czytamy o wydarzeniach, które organizuje NOK, i które mają na celu podkreślenie roli osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wymieniane są m.in. Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Zespołu Downa czy współorganizacja obchodów Dnia Inwalidy i Dnia Godności. Wiceburmistrz wskazuje także, że NOK nieodpłatnie wynajmuje sale na spotkania stowarzyszeń i organizacji skupiających osoby z niepełnosprawnościami oraz na organizowane przez nie wydarzenia. – Ośrodek organizuje także cykl warsztatów integrujących środowisko osób z niepełnosprawnościami z mieszkańcami, w tym plener malarski oraz wielokrotne wspólne działania ze Środowiskowym Domem Samopomocy – pisze Grażyna Pogonowska. – Dyrektor NOK deklaruje, że zawsze, przygotowując wnioski i pozyskując granty, uwzględnia w swoich projektach potrzeby osób z niepełnosprawnościami – podkreśla wiceburmistrz. Dodaje, że w planie jest współorganizowanie oraz udział animatorów z NOK w konkursach grantowych. Ich cele ma być wsparcie działalności skierowanej do osób z niepełnosprawnościami. 

W piśmie jest również mowa o działaniach podejmowanych przez nowotomyską bibliotekę. Również wskazywana jest likwidacja barier architektonicznych i wskazanie, że sfinansowała to gmina. Wiceburmistrz pisze, że wprowadzono ułatwienia w dostępie do zbiorów, kupiono czytniki książek, audiobooki, wystawiono wyświetlacz w holu budynku. – Ponadto dyrektor biblioteki deklaruje, że zostanie zniesiona opłata w kwocie 5 zł za wystawienie legitymacji czytelniczej osobom z niepełnosprawnościami – informuje Grażyna Pogonowska. A cały wątek dotyczący tego, jak dostosowano gminne instytucje i co zrobiły dla osób niepełnosprawnych kwituje słowami, że to „ważna dziedzina aktywności władz samorządowych Nowego Tomyśla”. 

Następnie Grażyna Pogonowska odnosi się do bezpłatnych biletów do zoo i na lodowisko wskazując, że do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu do zoo są uprawnieni „dzieci, młodzież oraz osoby powyżej 16 roku życia niepełnosprawne wraz z opiekunami”. Nie wiadomo więc, czy osoby niepełnosprawne poniżej 16 roku życia mogą wejść bezpłatnie czy też nie mogą. Jest natomiast niemal pewne, że mogą korzystać ze sztucznego lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego. Z tym, że to pierwsze nie działa, nawet w sezonie zimowym. 

Wiceburmistrz w podsumowaniu pisma informuje, że gmina zleca realizację zadań publicznych organizacjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wymienia Polski Związek Niewidomych – koło w Nowym Tomyślu, Polski Zawiązek Emerytów, czy Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki”. Na koniec Grażyna Pogonowska podaje, że wszczęto procedurę udzielenia dotacji stowarzyszenia „Rodzinka”. Chodzi o kwotę 4 tys. zł. Dużo? Trudno ocenić. Wiadomo natomiast, że w piśmie nie ma odpowiedzi na część pytań formułowanych przez stowarzyszenia. Choćby tych związanych z opłatą śmieciową. 

ŁR

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News