NewsWOLSZTYN

Jakub Lorenz: Nieodwołanie przewodniczącego to przyzwolenie na łamanie prawa przez radnych2 min na czytanie

0

Już podczas ostatniego posiedzenia członkowie komisji rewizyjnej poparli wniosek o odwołanie jej przewodniczącego Krzysztofa Rozynka. Uzasadnieniem było m.in. to, że przewodniczący nieprawidłowo zawiadamia, a czasem i nie zawiadamia ich wcale, o nadzwyczajnych posiedzeniach, czym utrudnia lub wręcz uniemożliwia im wypełnianie mandatów.

Wniosek o odwołanie, zarówno podczas komisji, jak i wczorajszej (30.06.) sesji rady miejskiej, złożyła radna Maria Piosik, która wykazała w uzasadnieniu, że przewodniczący m.in. nie przestrzega statutu rady miejskiej, który nakłada na niego obowiązek pisemnego informowania o posiedzeniach komisji, myli dokumenty, a winą za to obarcza pracownice biura rady i wprowadza w błąd opinię publiczną udzielając mediom nieprawdziwych informacji.

Sam Rozynek bronił się zajadle, choć po decyzji członków swojej komisji rozważał nawet złożenie rezygnacji. – Zakupiliśmy dla radnych tablety i dla mnie informacja na portalu e-sesja, z którego korzystamy, to właśnie zawiadomienie na piśmie – twierdził, podkreślając, że to znak czasu i postępu, ale poproszona o opinię radczyni prawna urzędu stwierdziła, że „pisemne oznacza na piśmie”.

W obronie Krzysztofa Rozynka stanął m.in. radny Jarosław Wróblewski, twierdząc, że „każdemu może się zdarzyć”, a radny Lech Daleki – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i jej członek Paweł Kopciuch apelowali o uszanowanie zdania członków komisji, którzy doszli do wniosku, że nie mogą dłużej pracować w chaosie, jaki wprowadza przewodniczący Rozynek. – Jeżeli przewodniczący łamie statut rady, to znaczy, że łamane jest prawo samorządowe. Sprawa jest jasna. Jeżeli ktoś zagłosuje przeciwko odwołaniu przewodniczącego, będzie to jednoznaczne z godzeniem się na łamanie przez radnych prawa – podkreślał radny Jakub Lorenz.

Za odwołaniem Krzysztofa Rozynka z funkcji zagłosowało sześcioro radnych, w tym czworo członków jego komisji. Przeciwko było 11, w tym przewodniczący i dwoje wiceprzewodniczących rady miejskiej. Dwóch wstrzymało się od głosu, a dwóch było nieobecnych.

EI

foto archiwum

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News