Poradniki

Ile kosztuje przygotowanie pogrzebu? Czy wystarczy z zasiłku ZUS lub KRUS?2 min na czytanie

0

Przygotowanie pogrzebu jest dużym wydatkiem. Bliskim zmarłego przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS. Jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć? 

Przysługujący zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. Aby uzyskać świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba wypełnić druk Z-12. Prócz wniosku trzeba złożyć akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – ich kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

Ponadto dokumenty potwierdzające nasze pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego) oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce. Dokumenty można złożyć również przez internet lub pocztą do dowolnej terenowej jednostki ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci pochowanej osoby. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymamy zasiłku. Chyba że dołączymy dokumenty potwierdzające powód opóźnienia.

W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników obowiązują te same zasady jak w ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS SR-26 należy złożyć we właściwym oddziale regionalnym KRUS. Formularz  jest dostępny na stronie www.krus.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Formularze i wnioski – świadczenia. Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w Poradniki