NewsWOLSZTYN

Urząd żąda od mieszkańców zapłaty za komputery, które kupił za unijne dotacje3 min na czytanie

0

Na początku lutego mieszkańcy gminy otrzymali z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie pisma, z których wynika, że mogą kupić laptopy z oprogramowaniem, które otrzymali dziewięć lat temu w ramach projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Gmina daje im wybór: zapłać 100 zł za sprzęt, który wtedy wart był 5 tys. 700 zł, albo oddaj komputer.

Gmina kupiła te komputery za unijne pieniądze i rozdała uczestnikom projektu w 2012 i 2013 r. – jeszcze za czasów sprawowania urzędu przez burmistrza Andrzeja Rogozinskiego. – Nie pamiętam szczegółów tego programu, ale nie sądzę by umowa z beneficjentami przewidywała wykupienie albo zwrot tego sprzętu po zakończeniu programu – mówi Andrzej Rogozinski. Były burmistrz jest zaskoczony zarządzeniem swojego następcy zwłaszcza po upływie takiego okresu czasu, bo jak podkreśla, tego rodzaju programy nie trwają dłużej niż pięć lat, więc program dawno się zakończył.

Wśród beneficjentów było przedszkole, dwie podstawówki Ośrodek Pomocy Społecznej, Wolsztyński Dom Kultury i biblioteka oraz osoby fizyczne. Program miał zapewnić dostęp do internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym i zobowiązywał uczestników m. in. do odbycia szkoleń.

– Moja mama była uczestniczką tego programu. Sumiennie uczęszczała na zajęcia do urzędu miejskiego. Zmarła sześć lat temu, a ja dostałem adresowane do niej pismo, w którym urząd upomina się o te 100 zł – mówi Piotr Krajewski.

Instytucje, które uczestniczyły w programie zostały zwolnione z zapłaty. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie to m. in. 20 zestawów komputerowych, serwer, UPS, switch, wentylator dachowy, szafa, listwa zasilająca i dwie anteny o łącznej wartości ponad 120 tys. zł. Takie same zestawy trafiły do SP nr 2 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kębłowie. Mniejsze – z czterema komputerami trafiły do OPS-u, WDK i biblioteki. Wartość każdego z nich to ponad 42 tys. zł. Gmina wydała też 41 tys. zł na dostosowanie pomieszczeń.

– Komputery do dziś są wykorzystywane przez szkołę. W okresie pandemii zostały wypożyczone uczniom do nauki zdalnej, ale z uwagi na wiek są sukcesywnie zastępowane nowymi – mówi dyrektor SP1 w Wolsztynie Mariusz Urban. Szkoła otrzymała nowe komputery m.in. w ramach ubiegłorocznych programów rządowych.

Według gminnych dokumentów z listopada 2012 r. projekt realizowany był w latach 2012 – 2013. Gmina otrzymała na niego dotację celową w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską w wysokości 418 tys. 326 zł. Na jakiej podstawie dziś urząd miejski domaga się zapłaty za sprzęt?

W kwestii zapłaty lub zwrotu gmina przewiduje jedno ustępstwo – jeśli beneficjent znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i spełnia kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, może się zwrócić do OPS-u z wnioskiem o nieodpłatne nabycie komputera.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News