NewsWOLSZTYN

Czy trzy petycje w sprawie szczepień przeciwko Sars-CoV-2 zostaną odrzucone?2 min na czytanie

0

W dniu 13 i 14 grudnia ubiegłego roku do przewodniczącego rady miejskiej w Wolsztynie wpłynęły petycje w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, których – zdaniem autorów – eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Wolsztyn. Autorzy nie wyrazili zgody na podanie ich nazwisk lub nazwy organizacji do publicznej wiadomości, ale petycje o tej samej treści rozesłane zostały do rad miast i gmin w całym kraju różne osoby, głównie powiązane z Konfederacją.

Petycje dotyczy podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Wolsztyn z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jak wszędzie, tak i w Wolsztynie, petycje były przedmiotem obrad komisji skarg, wniosków i petycji. Nasi radni pochyli się nad nimi w ubiegłą środę (10.02.) i w wyniku głosowania jawnego nie uwzględnili ich. Takie same skutki, choć argumentacja bywała różna, rozpatrywanie petycji przyniosło w większości, jak nie we wszystkich miastach i gminach, do których wpłynęły.

Komisja rady miejskiej Wolsztyna swoją opinię uzasadnia tym, że rada gminy może podejmować działania tylko w granicach zadań gmin, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Uchwała w tej sprawie wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Można się więc spodziewać, że uchwałę w sprawie nieuwzględnienia petycji poprze także większość rady miejskiej.

To samo stanowisko komisja skarg, wniosków i petycji rady miejskiej Wolsztyna przyjęła w sprawie trzeciej petycji, która wpłynęła do przewodniczącego rady miejskiej 18 stycznia 2021 r., dotyczącej prawa do prywatności i zachowania tajemnicy lekarskiej, nawołującej do niepodejmowania jakiejkolwiek formy segregacji sanitarnej mieszkańców gminy poddanych szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz osób, które nie poddały się zaszczepieniu, ustalając przywileje dla zaszczepionych.

EI

fot. ilustracyjne

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News