REGION

W urzędach pracy można wnioskować o pożyczkę z możliwością umorzenia2 min na czytanie

0

Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują już wnioski na jednorazowe niskooprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Wysokość pomocy to maksymalnie 5 tys. zł oprocentowane na 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP. Jeśli jednak pracodawca utrzyma poziom zatrudnienia przez co najmniej trzy miesiące od podpisania umowy i w terminie złoży wniosek, pożyczka zostanie umorzona. 

O pomoc może wystąpić każdy przedsiębiorca, który który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., a w latach 2018 – 2019 zatrudniał średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro lub sumy aktywów w bilansie na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy od udzielenia pożyczki, obowiązuje karencja w spłacie kapitału i odsetek. 

Jeżeli w okresie karencji przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen etat w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r., na jego wniosek pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona. Wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 14 dni po upływie karencji. 

Dokumenty składać można za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Pozwoli to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w PUP i znacznie ją przyspieszy. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów drogą elektroniczną, można dostarczyć je do urzędu osobiście lub pocztą.

RED

Na zdjęciu Sylwia Tomiak – Rozynek, szefowa urzędu pracy w Wolsztynie.

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w REGION