WOLSZTYN

Urząd pomoże firmom. Burmistrz zapowiada odroczenia i umorzenia płatności podatków2 min na czytanie

0

Wolsztyński Ratusz jest jednym z pierwszych w regionie, który informuje już o tym, jak zamierza pomóc lokalnym firmom. Burmistrz Wojciech Lis zapowiada, że będzie możliwość odroczenia terminów płatności za komunalne lokale użytkowe, płatności podatku od nieruchomości, środków transportu oraz dzierżawy terenu, a także możliwość rozłożenia płatności na raty w przypadku czynszów, podatków od nieruchomości czy dzierżawy. 

– Ewentualne przyznanie ulgi będzie się odbywać w oparciu o wniosku, a każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie – informuje burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. Podkreśla, że zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie ulg oznacza zmniejszenie wpływów finansowych do budżetu gminy. – To wiąże się ze zmniejszenie wydatków jakie gmina może ponosić. Już dziś wiemy, iż z powodu epidemii nie odbędzie się wiele imprez kulturalnych. Środki, które zostały zaplanowane na ich organizację chcę przeznaczyć właśnie na wprowadzenie ulg dla wolsztyńskich przedsiębiorców – zaznacza Wojciech Lis.

Burmistrz Wojciech Lis:

Trudno świętować, kiedy mieszkańcy walczą o zachowanie pracy i dochodów pozwalających utrzymać rodziny. 

Aby skorzystać z ulg należy złożyć wniosek, w którym uzasadni się wpływ epidemii koronawirusa na sytuację życiową. Wówczas burmistrz może odroczyć płatność podatków, rozłożyć ją na dodatkowe raty lub umorzyć. W okresie odroczenia zapłaty (pod warunkiem spłaty należności w nowym wyznaczonym terminie), jak i w okresie spłaty należności podatkowej rozłożonej na raty nie są pobierane odsetki za zwłokę. Wniosek można pobrać TUTAJ

Można go przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu (Burmistrz Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn), lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwe jest także złożenie go osobiście w urzędzie. 

Szczegółowych informacji udzielają:

– w zakresie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Finansów i Podatków
tel. 68 347 45 11, 68 347 45 13, 68 347 45 14; e-mail: um@wolsztyn.pl

– w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
tel. 68 347 45 40, 68 347 45 44, 68 347 45 45; e-mail: um@wolsztyn.pl

opr. RED

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w WOLSZTYN