NewsWOLSZTYN

Burmistrz wydał kolejne oświadczenie. Tłumaczy, dlaczego nie ogłosił konkursu na stanowisko sekretarza2 min na czytanie

0

W obecnej kadencji Wojciech Lis już kilkukrotnie publikował oświadczenia. W jednym z nich tłumaczył, dlaczego doszło do wycieku nagrań z miejskiego monitoringu, w kolejnym wyjaśniał, jakie ma plany dotyczące pałacu, gdzie wypowiedziano umowę dzierżawcy. Tym razem burmistrz Wolsztyna tłumaczy się z tego, dlaczego nie ogłosił konkursu na stanowisko sekretarza, a Katarzynę Merdę wybrał drogą awansu. 

– Powołanie w drodze awansu wewnętrznego pani Katarzyny Merdy na stanowisko sekretarza gminy Wolsztyn jest decyzją zgodną z obowiązującymi przepisami prawa – pisze w oświadczeniu Wojciech Lis. – Jest to decyzja przemyślana i znajdująca potwierdzenie zarówno wśród kadry kierowniczej urzędu jak i jego pracowników. Długa usprawiedliwiona nieobecność poprzedniej sekretarz gminy spowodowała, iż część obowiązków sekretarza i naczelnika wydziału organizacyjnego urzędu przejęła pani Katarzyna Merda. Dodać w tym miejscu należy, iż jej zaangażowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu podczas nieobecności sekretarza gminy było działaniem samoistnym i osobistym przy pełnym poparciu burmistrza jak i kadry kierowniczej urzędu – wyjaśnia Wojciech Lis. 

Burmistrz tłumaczy dalej, że o konieczność zmiany na stanowisku sekretarza, z uwagi na brak współpracy z poprzednią sekretarz, apelowało także „Prezydium Rady Miejskiej w Wolsztynie uczestnicząc w jednej z cotygodniowych narad kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego. Problem ten zgłaszali również radni, m.in. podczas obrad Rady Miejskiej”. Wojciech Lis podkreśla, że wybór sekretarza należy do ewidentnej kompetencji burmistrza bez konieczności zasięgania opinii od rady miejskiej. Zaznacza, że ta jednak „w sposób wyraźny wskazała na konieczność dokonania zmian w tym zakresie”. Burmistrz wskazuje, że przed podjęciem decyzji zasięgnął opinii kancelarii prawnej oraz WOKiSS i nie było przeciwskazań, by Katarzynę Merdę awansować. Lis chwali również nową sekretarz podkreślając, że ma 27-letnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz jest ponadprzeciętnie zaangażowana w rozwiązywanie bieżących problemów urzędu i gminy. 

– Dodam, iż w samym tylko 2020 roku podczas nieobecności sekretarza gminy pani Katarzyna Merda nadzorowała i odpowiadała za kontrole, jakimi był objęty Urząd Miejski w Wolsztynie, m.in. Najwyższej Izby Kontroli. Nie bez znaczenia przy powierzeniu jej funkcji sekretarza gminy są jej bezsporne zasługi dla integracji całej załogi Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz wszystkich jednostek samorządowych z nim współpracujących – kończy burmistrz Wojciech Lis. 

ŁR

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News