NewsWOLSZTYN

Nie chcą dać pieniędzy komunalce, bo czynsze są za niskie, a gminna kasa prawie pusta3 min na czytanie

0

Radni nie godzą się na dotowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. W przyszłym roku ZGM miał otrzymać od miasta nieco ponad 120 tys. zł na remonty budynków. Uchwała w tej sprawie zawierała w jednym dokumencie także dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i choć ona dotyczyła ponad 2 mln zł, to to właśnie pomoc dla ZGM-u wzbudziła największe emocje.

Zdaniem radnych czynsze komunalne są za niskie. ZGM powinien poszukać pieniędzy u siebie, a nie w kieszeni podatników. Podkreślają, że w przeciwieństwie do wielu oczekujących w kolejce, nie wszyscy najemcy są w sytuacji wymagającej pomocy gminy, ale mieszkania raz „darowane” nie wracają do puli, bo przechodzą z pokolenia na pokolenie. Są „dziedziczone” i nikt nie weryfikuje czy „spadkobierca” się do takiej pomocy kwalifikuje.

– W czasach, gdy w komisji mieszkaniowej zasiadali radni, wiedzieliśmy przynajmniej ile tych mieszkań jest, ile przybyło, a ile się zwolniło i można je przydzielić osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. Od dwóch lat takiej wiedzy nie mamy – mówi radny Artur Strażyński, który uważa, że ZGM powinien sam się bilansować. Twierdzi, że w gminie jest ok. 600 mieszkań komunalnych, a w wielu zamieszkuje dziś kolejne już pokolenie krewnych osób, którym zostały one faktycznie przydzielone.

Stawka podstawowa obowiązująca w gminie Wolsztyn w 2020 r., na podstawie której naliczane są czynsze w mieszkaniach komunalnych to 2 zł 22 gr za m. kw. Najniższe to 2 zł, a najwyższe 4 zł 93 gr za metr kwadratowy. Różnice wynikają m. in. ze standardu i zależą od tego czy mieszkania mają toalety, łazienki instalacje gazowe lub centralne ogrzewanie różnych typów. Za strychy, piwnice i komórki najemcy płacą 1 zł 50 gr. za metr.

Od kwietnia 2019 r. obowiązuje ustawa, która – na wezwanie gminy, nakazuje najemcom wykazanie dochodów. Przepisy te dotyczą jednak wyłącznie umów zawartych po 21 kwietnia 2019, a gmina może weryfikować dochody nie częściej niż raz na 2,5 roku. Jeśli przekroczą progi ustalone przez gminę, to czynsz może zostać podniesiony proporcjonalnie do stopnia przekroczenia. W gminie Wolsztyn kryterium to w 2019 r. zostało określone na poziomie 150 procent najniższej emerytury dla osób samotnych i 100 procent dla rodzin.

Podwyżka w 2021 r., póki co, nie jest rozważana. – Do urzędu nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej – mówi Justyna Mikołajewska, naczelnik wydziału komunalnego wolsztyńskiego ratusza. – O podwyżce najemcy muszą być powiadomieni z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, ale może ona nastąpić w dowolnym momencie roku – podkreśla.

Po zamieszaniu, jakie wywołało podczas posiedzenia radnych głosowanie w sprawie rozdzielania uchwał w sprawie dotacji dla ZGM-u i MOSiR-u, wskutek którego część radnych była przekonana, że głosuje na „tak” za rozdzieleniem dokumentów, a system zaliczył im to jako głosowanie za przyznaniem ZGM-owi dotacji, przyjęta uchwala ma zostać w grudniu uchylona, a głosowanie ma zostać powtórzone.

W nieuznawanym przez część radnych głosowaniu uchwała została przyjęta większością 14 głosów, przy 4 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Radni deklarują, że proporcje te się zmienią, ale pewności, że uchwała zostanie odrzucona nie ma. Z zapowiedzi rajców wynika, że 9 osób może ją poprzeć, a 8 zagłosuje przeciw. Nie wiadomo, jaka będzie decyzja pozostałych.

EI

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w News