NewsWOLSZTYN

250 mln zł dla gmin, w których były PGR-y. O pieniądze wnioskuje też Obra2 min na czytanie

News - 250 mln zł dla gmin, w których były PGR-y. O pieniądze wnioskuje też Obra - myregion

Już wkrótce do popegeerowskich gmin trafić ma 250 mln zł, które pozwolą na realizację inwestycji pierwszej potrzeby takich, jak oczyszczalnie ścieków, drogi czy place zabaw. Szczegóły programu przedstawili kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Nabór wniosków ruszył w poniedziałek (4.01.). Jako pierwsza w tej sprawie zwróciła się do burmistrza Wolsztyna sołtys Obry, Anna Piskorska. – Premier mówił m. in o tym, że program jest kierowany do gmin, które ucierpiały w wyniku zaniedbań po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, a rozwój w Polsce musi się charakteryzować także dbałością o obszary popegeerowskie. Każda gmina może złożyć trzy wnioski na dofinansowanie inwestycji m in. umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców. Mogą to być place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty i tereny zieleni. obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego, które m.in. wpłyną na integrację mieszkańców – mówi sołtys Piskorska.

– Obra wpisuje się w ten program. To duża wieś, w której funkcjonowała PGR obejmujący swoim zasięgiem sześć czy siedem wsi. Zwróciłam się więc z prośbą do burmistrza, aby złożył taki wniosek dla naszej wsi. Chcemy się starać o pieniądze na dokończenie inwestycji na Glinkach, czyli Ogrodu Społecznego Cztery Pory Roku – wyjaśnia Anna Piskorska. Obra potrzebuje ok. pół miliona złotych na budowę małego amfiteatru. Ogród powstawał dotąd ze środków przyznawanych wsi w ramach budżetu obywatelskiego, których w tym roku nie będzie.

Z programu Równomiernego Rozwoju Polski wsie mogą otrzymać od 50 tys. do 5 mln zł, które można przeznaczyć na kanalizację i oczyszczalnie ścieków, drogi wewnętrzne lub dojazdowe, oświetlenie, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych, wspomniane już centra wsi umożliwiające integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców, obiekty sportowe, zaplecza socjalne i sanitarne, świetlice, biblioteki, remizy, modernizację mienia po zlikwidowanych PGR-ach i prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Co ważne, z programu mogą skorzystać również popegeerowskie gminy, które otrzymały środki rozdysponowane w ramach wcześniejszych wypłat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski można składać za pośrednictwem urzędów gmin do 12 lutego.

EI

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w News