NOWY TOMYŚL

100 tys. zł na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów!1 min na czytanie

NOWY TOMYŚL - 100 tys. zł na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów! - myregion

100 tys. zł przyznał powiatowi nowotomyskiemu rząd w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup komputerów dla uczniów.

– W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19, uczęszczanie dzieci do szkół stało się niemożliwe, a lekcje przeprowadzane są w trybie zdalnym. Wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych przeprowadziliśmy analizę dotyczącą zapotrzebowania na sprzęt komputerowy na terenie naszej gminy – informuje Maria Wysocka- Raginia naczelnik wydziału oświaty w Nowym Tomyślu

Zakupionych zostało 40 laptopów.Sprzęt zostanie przekazany do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl.Komputery są już oklejane, czekamy na faktury i na dniach zostaną przekazane na ręce dyrektorów szkół, którzy to dalej będą nimi rozdysponowywać – dodaje Maria Wysocka- Raginia 

Z racji na to, iż nie wiadomo kiedy dojdzie do otwarcia szkół podstawowych, pewne standardy muszą się zmienić, w tym prowadzenie zajęć. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach siadają przed komputerami, ale niestety część z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu.
JG

Fot. UM Nowy Tomyśl

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w NOWY TOMYŚL